fbpx

מיליון וחצי ילדים נרצחו בשואה. מהם כ-232,000 ילדים שנרצחו במחנות ההשמדה אושוויץ-בירקנאו. ילדים שלפני המלחמה שיחקו וצחקו – עד שקולם נדם.

8,000 נעליים הם כל מה שנשאר מהזיכרון שלהם. העדות המוחשית היחידה לפשעי הנאצים. העדות הזו, שנשמרה במחנה כמעט 80 שנה נמצאת עכשיו בסכנה. הנעליים בלויות ומתפוררות. ללא שיקום ושחזור מיידי שלהם תמחק ההיסטוריה ויימחק הזיכרון.

עכשיו זה הזמן שלנו להציל את זיכרון הילדים שנרצחו בשואה!

SHARE THE CAMPAIGN